ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
papírenská asociace v pololetí roku

papírenská asociace v pololetí roku

18.07.2014

Nejvýznamnější akcí Asociace českého papírenského průmyslu před závěrem letošního 1. pololetí byla 51. valná hromada, která se uskutečnila dne 22. 05. 2014 ve Štětí.

Účastníci VH si vyslechli nejprve Informaci o plnění usnesení z 50. valné hromady. Následovala zpráva dozorčí rady asociace o hospodaření ACPP za rok 2013, vyjádření k účetní závěrce asociace a daňovému výsledku za rok 2013, informace o plnění rozpočtu za 4 měsíce a předpoklad výsledků hospodaření na celý rok 2014.

Přednesena byla i zpráva o výsledcích a vývoji českého papírenského průmyslu za rok 2013 a informace představenstva o činnosti ACPP za období od 50. do 51. valné hromady v zájmových oblastech - les, dřevo, sběrový papír, energie, statistika a o ostatních činnostech představenstva a sekretariátu asociace, který se stěhuje do Prahy (společné sídlo s ALDP).

Zazněla také informace o změně právní formy asociace ve vazbě na nový občanský zákoník a zákon o korporacích s implementací do konce roku 2016.

Valná hromada ACPP poté schválila Roční účetní závěrku za rok 2013 a převedení účetní ztráty za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada také uložila představenstvu ACPP průběžně monitorovat a analyzovat politiky EU z pohledu vlivu na papírenský průmysl a na základě relevantních výstupů propagovat pozitivní změny k veřejnosti a lobovat na politické úrovni k minimalizaci negativních dopadů a naopak podpory pozitivních vlivů. Na základě diskuse o výsledcích papírenského průmyslu v ČR a Evropě pak uložila zahrnout zmíněná témata do aktivit představenstva na další období.

Připravována je již také podzimní VH na níž opět naváže oblíbené diskusní fórum ředitelů (pravděpodobný termín je 12. 11. 2014 v Kostelci nad Černými Lesy).

Ředitel sekretariátu ACPP P. Mlynář se ve dnech 12.-15. června zúčastnil jarního zasedání skupiny ředitelů členských svazů CEPI (ADG), které se tentokrát konalo v Helsinkách ve Finsku. Klíčovým bodem jednání byly nominace expertů z jednotlivých členských států do nově konstituovaných výborů CEPI. Za Českou republiku byl nominován J. Koubský (Mondi Štětí) do výboru pro změnu klimatu a energetiku, D. Slončík (Biocel Paskov) do výboru pro životní prostředí a bezpečnost a J. Tymich (viceprezident ACPP, EURO WASTE) do výboru pro surovinovou politiku. Přítomní se zde také rozloučili s odstupující generální ředitelkou CEPI T. Presas a poděkovali jí za skvělou a profesionální práci ve prospěch CEPI a evropský papírenský průmysl vůbec. Novým generálním ředitelem CEPI se stává M. Mensink, který představil novou vizi budoucího uspořádání CEPI.

Zástupci sekretariátu se zúčastnili dále na řadě pracovních i oficiálních akcí, jako např. na Slavnosti spuštění PM7 v Mondi Štětí, večeru na parníku společnosti PaperlinX (OSPAP), vyhlášení cen soutěží Mladý obal a Stavby z vlnité lepenky (SVVL), zasedání poroty soutěže Obal roku 2014 (SYBA), tiskové konferenci Německo- české obchodní a průmyslové komory, nebo veletrzích Silva Regina a Envibrno v Brně, Reklama Polygraf v Praze, Interpack v Düsseldorfu, výroční konferenci Společnosti tisku a CFTA v Mikulově, Dni pro změnu (Making A Difference Day 2014) Mondi Štětí, atd...

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz