ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
podzimní akce ACPP

podzimní akce ACPP

30.11.2014

Sekretariáty ACPP i ALDP pracují od září 2014 společně na adrese U Uranie 18, 170 00 Praha 7. Sem by také měla v současné době směřovat i poštovní korespondence na papírenskou asociaci. Sídlo ACPP je však oficiálně nadále na původní adrese ve Štětí, kde také zůstává i archív papírenského svazu a časopisu Papír a celulóza (od roku 1946 do roku 2010).

Zástupci sekretariátu ACPP se na podzim zúčastnili na jednání Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně během zahajovacího dne MSV, jehož nejvýznačnějším hostem byl předseda vlády ČR pan Bohuslav Sobotka.

V krátkém odstupu se pak konala 30. 10. 2014 v automobilovém muzeu v Mladé Boleslavi valná hromada SP ČR, kde byl mimo jiné přijat akční program na nadcházející období. V návaznosti na tuto VH se uskutečnila také exkurze do členského podniku Auto Škoda.

Na Radě členů SP ČR dne 19. listopadu 2014 pak byla projednávána operativní agenda svazu, především pak byl znovu obsáhle prezentován detailně rozpracovaný projekt pro rok 2015 s názvem "Rok průmyslu a technického vzdělávání".

Již 52. valná hromada ACPP se tentokrát uskutečnila dne 12. listopadu 2014 na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Odpolední valné hromadě přitom předcházelo řádné zasedání představenstva ACPP.

Přítomní VH byli v úvodu informováni o plnění usnesení z minulé 51. valné hromady, o stavu členské základny, o zprávě dozorčí rady (včetně vyjádření k připravovanému rozpočtu) a byli zevrubně informováni o činnosti představenstva ACPP v hlavních oblastech činnosti (les a dřevo, sběrový papír, energie, spolupráce s CEPI a ostatní činnosti). Byla přednesena i informace o plnění rozpočtu za 9 měsíců a také o výsledcích a vývoji českého papírenského průmyslu za první pololetí 2014. Valná hromada poté přijala po projednání rozpočet na rok 2015 a také zvolila nového člena dozorčí rady (pan Josef Vrtiška, Smurfit Kappa Žimrovice).

Zpestřením byla informace pana Z. Nového o vydání knížky o Jiřím Mandlovi, bývalém majiteli papírny G. T. Mandl a sdělení dalších informací k připravovanému projektu muzea strojní výroby papíru v historickém objektu Papírna s. r. o. ve Pstruží. Osobně byl také přítomen majitel zmíněné papírny, který dává budovy papírny pro muzeum k dispozici.

Po VH následovala přednáška pana Borise Dlouhého ze Svazu průmyslu a dopravy o současné ekonomické situaci a výhledu na nejbližší období, na kterou navázala velmi živá odborná diskuze zástupců členských firem ACPP.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz