ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
prohlášení ACPP ke sběrovému papíru

prohlášení ACPP ke sběrovému papíru

26.01.2010

Papírenský průmysl od počátku své existence využívá obnovitelné surovinové zdroje a představuje dnes po potravinářském průmyslu jejich největšího uživatele. Od počátku své existence je také založen na recyklaci, ať už to byly historicky staré hadry nebo v současnosti samotné použité papíry a papírenské výrobky. Podíl sběrového papíru jako základní vláknité suroviny činil v ČR v roce 2008 45,7 %, což je méně, než je v EU běžné, stejně, jako procento recyklace ze spotřeby papíru, které činí 47,3 %. Žádoucí úroveň je dostat se k 70 % recyklace a nejméně 55 % využití sběrového papíru v domácí papírenské výrobě.

V absolutních hodnotách činil v roce 2008 objem sebraného sběrového papíru 733 tis. tun a papírenský průmysl spotřeboval pouze 422 tis. tun. Znamená to, že bylo vyvezeno celkem 311 tis. tun ke škodě české ekonomiky a ve své podstatě i životního prostředí.

Tyto bilance jednoznačně prokazují, že v ČR chybí nová papírenská kapacita využívající sběrový papír v objemu přibližně dnešního vývozu, tj. asi 300 tis. tun/rok. Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) proto vítá utvoření pracovní skupiny pro recyklaci při Radě hospodářské a sociální dohody, která se ustavuje v těchto dnech a současně doporučuje podporovat na všech úrovních orgánů veřejné a státní správy přípravu a možnou realizaci nové papírenské kapacity, umožňující dosažení většího podílu domácího zpracování sběrového papíru, omezení dovozů některých papírenských materiálů, založených na využití sběrového papíru a celkové ekonomické využití takové podnikatelské příležitosti.

ACPP současně konstatuje, že nová moderní papírenská kapacita při současné úrovni technologií (využívající nejlepší dostupné techniky) nepředstavuje zatížení životního prostředí, které by narušovalo současné ekosystémy a životní prostředí případné lokality, kde by kapacita mohla být postavena.

Jaroslav Tymich
člen představenstva ACPP odpovědný za oblast recyklace

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz