ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
prohlášení k recyklaci sběrového papíru

prohlášení k recyklaci sběrového papíru

23.01.2009

Prohlášení Asociace českého papírenského průmyslu k recyklaci sběrového papíru v papírenském průmyslu ČR

Problémy v řadě průmyslových oborů gradující ve 4. čtvrtletí vedly k drastickému snížení potřeby obalových materiálů a ke snížení inzerce v tištěných médiích. Český papírenský průmysl se převážně zabývá výrobou balicích a technických papírů, které z více než 80 % vyváží, proto je dopad velmi citelný. Hospodářský útlum mnoha odvětví (namátkou stavebnictví, sklářství, dodavatelé komponent pro automobilový průmysl) se přímo projevuje ve snížené poptávce po vlnité lepence, krabicích a jiných obalových materiálech.

Pro veřejnost se krize viditelně projevila mimo jiné v oblasti sběrového papíru u sběren a kontejnerů na tříděný odpad. V poslední době se objevily jak v periodikách, tak v televizi zprávy o vážných problémech s odběrem sběrového papíru k recyklaci v českých papírnách a tím k ohrožení sběrových systémů odpadového papíru. Takto podaná informace je naprosto nepravdivá. Problémy nejsou totiž na trhu se sběrovým papírem z průmyslových zdrojů, ale s komunálním sběrovým papírem a papírem nižších kvalitativních parametrů. Tvrzení o zastavení odběru sběrového papíru je mylné a o kolapsu sběru je velmi přehnané.

To ale neznamená, že tato oblast nemá problémy. Papír, shromažďovaný v modrých kontejnerech, má nižší jakost. Poptávka po něm výrazně poklesla v důsledku přechodného omezování výroby těch druhů papíru, u kterých se sběrový papír používá jako surovina (což jsou především kartony a lepenky, určené pro výrobu krabic, vlnité lepenky a jiných druhů obalů). Přispěla k tomu i současná finanční krize, kdy koncem roku si výrobní závody zpracovávající sběrový papír nemohly dovolit vyrábět na sklad v době, kdy výrobci obalů na přelomu roku nepracovali. Pro úplnost je třeba připomenout, že v průběhu roku 2008 zastavily výrobu dva papírenské závody, které sběrový papír používaly. V současné době ale všechny rozhodující papírny v ČR, které zpracovávají sběrový papír, provozují bez výrazných omezení a ani v nejbližší době nepředpokládají významné snížení výroby.

V České republice se ročně sebere asi 700 000 tun sběrového papíru, přičemž před 10 lety se jednalo o množství ani ne poloviční (335 100 t). Takto shromážděná druhotná surovina se zhruba z 50 % recykluje v českých papírnách a zbytek se exportuje do papíren v zahraničí.. Současnou situaci zhoršuje výrazné omezení exportu z Evropy (vč. ČR)do Číny. V důsledku toho je na evropském trhu od listopadu přebytek sběrového papíru a ceny poklesly na mnohaleté minimum. Ceny, za které papírny nakupují tuto druhotnou surovinu, jsou zatím pro většinu druhů pozitivní, přičemž některé druhy (staré noviny, časopisy a vyšší třídy) se dají zobchodovat za stále přijatelné ceny. Situaci neprospívá z pohledu exportu nestabilita kurzu české koruny a rovněž odlišnost dotování systémů sběru v jednotlivých státech Evropské unie, které vede až k záporným cenám. Ekonomicky problematický může být smíšený papír, který vzniká především z komunálního kontejnerového sběru a má nižší jakost než papír z průmyslových zdrojů. V posledních letech byla situace na trhu sběrového papíru ve prospěch poptávky, takže cena za tuto surovinu byla velmi zajímavá a společnosti včetně obcí si zvykly na výraznou profitabilitu těchto podnikatelských aktivit. V současné době stejně jako ve většině oblastí podnikání není situace jednoduchá, ale odběr sběrového papíru v českých papírnách je kontinuální a i export zatím probíhá bez významného omezení. Celospolečensky výhodnější by však samozřejmě bylo vyvážet více vyrobeného papíru s vyšší přidanou hodnotou, než papírenskou surovinu (sběrový papír).

Firmy zabývající se sběrem, tříděním a dodávkami sběrového papíru mohou mít v současné době existenční problémy, zároveň může klesat sběr papíru, ale při oživení lze očekávat opačný problém. Je otázkou, jak chce naše republika splnit stanovené závazné procento recyklace sběrového papíru, když se žádné nové kapacity na jeho zpracování nestavějí. Připravované investice do papírenského průmyslu se u nás potýkají s obvyklými administrativními potížemi ale i neochotou občanů akceptovat výstavby nových kapacit na zpracování sběrového papíru při pokračujícím nárůstu spotřeby papíru.

Ing. Ivo Klimša
prezident ACPP
www.acpp.cz

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz