ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
recyklace papíru

recyklace papíru

16.11.2015

Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) pořádala pro odbornou veřejnost seminář nazvaný Recyklace papíru v České republice 2015. Tato akce se zaměřením na sběr papíru, jeho třídění a papírenskou recyklaci se uskutečnila v úterý 22. září 2015 od 13,00 hod. v penzionu Vigvam v Němčicích u Kolína.

V úvodu si vyslechlo více než padesát účastníků základní všeobecné informace o sběrovém papíru, které přednesl moderátor konference Miloš Lešikar, technický pracovník ACPP.

V hlavní obsažné přednášce s názvem Vývoj a aktuální situace na trhu papíru pro recyklaci v české republice a na Slovensku v porovnání s Evropou pak pan Jaroslav Tymich (viceprezident ACPP a generální ředitel společnosti EURO WASTE) prezentoval řadu grafů a tabulek dokumentujících současné dění v oboru sběrových papírů v následujícím členění.

  1. Výroba a spotřeba papíru a lepenky (PaL)
  2. Recyklace a Sběr papíru pro recyklaci (PpR)
  3. Export a Import PpR
  4. Bilance papírů a lepenek
  5. Potenciál, očekávaný vývoj

Z přednesených údajů je zřejmé, že výroba i spotřeba papírů a lepenek v Evropě i ČR v posledních letech nepatrně stoupá. Není to zásluhou grafických (tiskových) papírů, kde se již delší dobu projevuje znatelný pokles, ale trvalým a výrazným vzestupem podílů balicích a obalových papírů (včetně surovin na výrobu vlnité lepenky) a také zvýšenou produkcí a užitím různých druhů hygienických (tissue) papírů. Sběrového papíru se daří získávat stále více (v ČR vzestup ze 790 tis tun v roce 2013 na 887 tis. t v roce 2014, letošní očekávka se blíží jednomu milionu tun), ale papírenské zpracovatelské kapacity jsou dané a nerostou. Z ČR tak bylo vyvezeno v roce 2013 plných 627 tis. tun a v loňském roce již 731 tis. tun sběrového papíru. To znamená, že žádné stromy se u nás zvýšeným sběrem nezachrání, i když shromažďování a třídění starého papíru je žádoucí činnost. Výhled do budoucnosti bohužel neukazuje, že by se u nás nějaká výstavba papírenské zpracovatelské kapacity měla realizovat.

V další přednášce pak hovořil komerční manažer společnosti EURO WASTE pan David Petráček na téma Problematika kvality papíru pro recyklaci (sběrového papíru). Třídění a kvalita uskladnění a přepravy totiž výrazně ovlivňuje možnosti zpracování sběrového papíru.

Následující příspěvek nesl titul Kolektivní systém sběru papírových obalů – Aktuální situace a očekávané změny. Přednesl ho pan ing. Zbyněk Kozel, ředitel autorizované společnosti EKO KOM a vysvětloval některé chystané změny, např. také v oblasti názvosloví, které musí respektovat rozhodnutí orgánů EU (od kdy lze nazývat proces sběru a třídění papíru recyklací: bude to již od vstupu na třídění, nebo slisování balíků sběrového papíru, nebo podle papírenských odborníků až opravdu kdy něco nového recyklací vznikne?).

Nový zákon ČR o odpadech pak přiblížil účastníkům pan ing. Jaromír Šulc, ředitel SPDS. Bohužel v termínu konference stále ještě nebyl tento dlouho připravovaný nový odborný zákon, zahrnující i oblast dřívějšího zákona o obalových odpadech, schválen ve finální verzi, ale seznámení s chystanými výraznými změnami bylo velmi poučné.

Všechny přednesené příspěvky doprovázela bohatá odborná diskuze, takže byla prezentována i některá zcela detailní doplnění probírané problematiky a názory přednášejících i účastníků akce.

Odborný seminář byl doplněn vzhledem k danému prostředí i sportovním vyžitím zúčastněných a společenským posezením.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz