ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
stanovisko ACPP k snížení sazby DPH na papírenské výrobky ze sběrového papíru

stanovisko ACPP k snížení sazby DPH na papírenské výrobky ze sběrového papíru

30.04.2009

Představenstvo Asociace českého papírenského průmyslu projednalo na svém zasedání dne 9. 4. 2009 v Praze návrh Ministerstva životního prostředí ČR na snížení sazby DPH pro výrobky z papíru a lepenky vyrobené ze sběrového papíru a shodlo se na následujícím stanovisku.

Sběrový papír je jednou z rozhodujících surovin pro výrobu papíru a lepenky nejen v České republice. V Evropě se pro výrobu papíru a lepenky používá sběrový papír z více než 50 %. V roce 2008 se spotřebovalo v České republice celkem 420 tisíc tun sběrového papíru, což je 45%ní využití pro výrobu papíru a lepenky. Export byl pak 364 tisíc tun a dál poroste ve vazbě na vyšší úroveň sběru v České republice.

Na počátku ekonomické krize došlo k nárazovému výraznému snížení poptávky po sběrovém papíru s doprovodným razantním snížením cen. V současné době ale ve vazbě na snížené zdroje (spotřebovává se méně výrobků z papíru a lepenky) sběrového papíru dochází pouze k dočasným disproporcím mezi poptávkou a nabídkou sběrového papíru. Zásadním zájmem papírenského průmyslu je udržet systém sběru na úrovni roku 2008 s plným respektem snížených zdrojů.

Podpora recyklace papíru snížením sazby DPH pro výrobky z papíru a lepenky je z pohledu českého papírenského průmyslu nepříliš významné opatření, které nebude mít téměř žádný vliv na míru recyklace sběrového papíru v České republice a může pouze mírně zlepšit konkurenční postavení menší části českých výrobců např. hygienických papírů, ale jen v tom případě, že půjde výhradně o zboží vyrobené v České republice. V případě obecného zavedení i pro výrobky dovážené to naopak může u některých druhů výrobků situaci českých výrobců zhoršit a snížit míru recyklace.

Asociace českého papírenského průmyslu akceptuje předmětný návrh, nicméně konstatuje, že jeho vliv na recyklaci papíru je v podstatě zanedbatelný.

V Praze, 9.4.2009
za představenstvo
Jaroslav Tymich, v.r.
odpovědný za oblast recyklace

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz