ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
VH ACPP a 4. setkání papírenských odborníků

VH ACPP a 4. setkání papírenských odborníků

08.06.2010

Již 43. řádná valná hromada ACPP se uskutečnila dne 4. května 2010 od 10:30 hodin v Hotelu Chvalská tvrz v Praze 9, Horních Počernicích.

Na programu byla především celková zpráva o činnosti ACPP v uplynulém období, zahrnující hospodaření asociace, zprávu dozorčí rady, zprávu o vývoji legislativy v oblasti životního prostředí, informaci o recyklaci, seznámení s aktuální problematikou v oblasti energií, v zásobování dřevní hmotou a vývoj a statistické výsledky českého papírenského průmyslu. Účastníci VH byli seznámeni i s náměty a výsledky činnosti členů představenstva v oblasti integrace a kooperace (spolupráce se SVVL a dalšími svazy), školství a v propagaci ACPP (včetně hodnocení účasti na veletrhu EMBAX a informaci o aktuální problematice časopisu Papír a celulóza).

Připomenuta byla také připravovaná konference s názvem 50 let papírenského výzkumu a výuky v Pardubicích, která se uskuteční ve dnech 17. - 18. září 2010.

Po společném obědě na valnou hromadu ACPP plynule navázalo již 4. setkání papírenských odborníků, odkazující na ohlas minulých akcí, konaných za velkého zájmu účastníků v hotelu Akademie Naháč, v Čechticích a na Chvalské tvrzi.

Tématem této aktuální aktivity asociace pro širší odbornou papírenskou veřejnost byla Energetická koncepce ČR a problematika jejích dopadů na průmysl papíru a celulózy. K danému tématu vystoupil s obsáhlou prezentací pan Ladislav Havel z MPO a následovala velmi fundovaná odborná diskuze přítomných odborníků.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz