ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
volební valná hromada v Liběchově

volební valná hromada v Liběchově

23.12.2017

Řádná, již 58. valná hromada ACPP se konala dne 22. listopadu 2017 odpoledne v Rezidenci Liběchov u Mělníka a tentokrát se jednalo po čtyřech letech opět o valnou hromadu volební.

Jendnání VH předcházelo pravidelné řádné zasedání představenstva ACPP, doplněné několika hosty, které se zabývalo projednáváním operativní problematiky papírenského oboru, přihláškami nových členských firem a přípravou valné hromady s volbou nového představenstva.

58. valná hromada ACPP

Tato pravidelná podzimní valná hromada byla poslední za funkčního období stávajícícho představenstva.

Moderátorem VH byl p. Ivo Klimša, který po provedení úvodních oficialit (přivítání, volba zapisovatelů, mandátové komise a skrutátorů) předal slovo zástupcům jednotlivých odborných oblastí, ve kterých je ACPP aktivní, aby informovali o současné situaci. Jedná se o oblasti surovin (dřevo a sběrový papír), energetiky a životního prostředí, zaněly i informace o statistice výroby papírů a lepenek v ČR. Projednávána byla také problematika v oblasti plnění rozpočtu ACPP za rok 2017 a plán na rok 2018. Revizní komise poté podla svoji zprávu o kontrole finančního hospodaření ACPP.

Příjemným bodem pak pro všechny účastníky bylo oznámení o zvýšení počtu řádných členských firem ACPP na 17 a představení těchto subjektů, nově přijatých v roce 2017. Jedná se o tyto společnosti: SEVEROČESKÁ PAPÍRNA s.r.o., CEREPA, a.s., EMBA, spol. s r.o., PAPCEL a.s. a WOOD & PAPER a.s.

Následovala volba nového představenstva ACPP, kde podle ustutečněné tajné volby v novém období budou zasedat pánové Petr Domin, David Dostál, Jaroslav Jiřička, Ivo Klimša, Roman Senecký, Jaroslav Tymich a Petr Volejník. Prezidentem ACPP zůstává pan Jaroslav Tymich, viceprezidentem Jaroslav Jiřička. Tajnou volbou byla také zvolena revizní komise, která zůstavá ve stejném složení jako dosud.

V bodu různé pak byla připomenuta společná účast členských firem ACPP na reprezentativním stánku asociace na předjarním veletrhu EmbaxPrint v Brně (27. února – 2. března 2018), kde se budou prezentovat společnosti KRPA, Huhtamaki a Corex Group a hosté Dopla PAP Sušice a BENZ HMB. Samostatný stánek na veletrhu EmbaxPrint 2018 bude mít také opět členská firma CIVEST. ACPP rovněž participuje na přednáškovém doprovodném programu veletrhu EmbaxPrint, zaměřeném na zpracování druhotných surovin a obaly na bázi papírů a lepenek (zástupci společnosti EURO WASTE, Huhtamaki a Smurfit Kappa), který se bude konat odpoledne ve středu dne 28. 2. 2018. V průběhu veletržní prezentace asociace se uskuteční také řádné zasedání představenstva ACPP a jednání předsednictva Společnosti průmyslu papíru a celulózy (SPPC při ČSVTS). -JML-

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz