ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
změna adresy sídla sekretariátu ACPP

změna adresy sídla sekretariátu ACPP

03.09.2015

Ke dni 20. 8. 2015 došlo oficiálně po předcházející úpravě stanov a schválení jarní Valnou hromadou ke změně registrace sídla papírenské asociace na adresu sekretariátu, tedy U Uranie 18, 170 00 Praha 7, Holešovice. ACPP zde působí společně s partnerským svazem ALDP se kterým je pracovně, člensky i personálně propojena.

Sekretariát ACPP během prázdnin navštívil nový prezident Svazu polygrafických podnikatelů pan Zdeněk Sobota, který ve funkci vystřídal náhle zesnulého dlouholetého prezidenta SPP pana Jana Sochůrka. Zdeněk Sobota je polygrafické i papírenské veřejnosti dobře znám, neboť dlouhá léta pracoval v agentuře M.I.P., kde působil jako hlavní organizátor veletrhu Polygraf Reklama a spolupořadatel konference Printforum. Několik let také je členem předsednictva Společnosti tisku při ČS VTS a od letošního jara byl i členem grémia polygrafického svazu. Spolupráce ACPP se SPP je dlouhodobě na velmi dobré úrovni, neboť pro tiskaře je papírenský obor rozhodujícím dodavatelem materiálů pro potisk.

Během prázdnin se zabývali pracovníci sekretariátu ACPP pod vedením viceprezidenta J. Tymicha optimalizací stále složitějšího shromažďování podkladů pro statistiky sběrového papíru, papírenské výroby i environmentálních (především spolu s J. Zbořilem). Stále větším problémem je získávání relevantních údajů od členských, ale především nečlenských firem papírenské asociace.

Sekretariát ACPP na přání některých členských firem znovu chystá společnou expozici na veletrh EmbaxPRINT, který se bude konat v termínu 17.-19.2.2016 v Brně (spolu s veletrhem SALIMA).

Seminář o recyklaci papíru v ČR

ACPP aktuálně pracuje také na přípravě semináře s názvem Recyklace papíru v České republice 2015. Tato akce se uskuteční 22. září 2015 od 13,00 hod. v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína.

V programu zazní odborné příspěvky představitelů ACPP a SPDS a také společností EURO WASTE a EKO KOM, počítá se i s příslušnou diskuzí. Bližší informace jsou k dispozici na e-mailu: musil(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz