ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
o ACPP

o ACPP

ACPP sdružuje právnické a fyzické osoby podnikající v odvětví papírenského průmyslu nebo souvisejících oblastech a státní školská zařízení zaměřená na papírenský průmysl. Asociace reprezentuje své členy při jednání se státními orgány, odborovými a mezinárodními organizacemi. Zajišťuje prosazování společných zájmů a prezentaci členských firem prostřednictvím pracovních skupin - statistika a informace, ekologie a životní prostředí, recyklace, ekonomika a finance a kolektivní vyjednávání s odbory.

ACPP je od 1. ledna 1994 členem SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR (SP ČR), který sdružuje tři desítky odvětvových svazů. SP ČR je rovněž členem EUROPEBUSINESS, BIAC a IOE.

ACPP je od 1. ledna 2004 řádným členem KONFEDERACE EVROPSKÝCH PAPÍRENSKÝCH PRŮMYSLŮ (CEPI), která sdružuje 18 evropských zemí. Přidružené členství ČR od 1. ledna 1997 reprezentované ACPP bylo první ze zemí bývalého východního bloku. Dále následovalo Slovensko, Maďarsko a Polsko.

ACPP aktivně spolupracuje s ASOCIACÍ LESNICKÝCH A DŘEVOZPRACUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ (ALDP), SVAZEM POLYGRAFICKÝCH PODNIKATELŮ (SPP), Českou obalovou asociací SYBA, Svazem výrobců vlnitých lepenek (SVVL), SVAZEM PRŮMYSLU DRUHOTNÝCH SUROVIN (SPDS-APOREKO), Společností průmyslu papíru a celulózy (SPPC), se ZVÄZOM CELULÓZO-PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ZCPP SR) a dalšími profesními institucemi. ACPP je spoluzakladatelem PEFC ČR a členem FSC ČR.

Asociace českého papírenského průmyslu má 16 řádných členů. Výroba členských podniků ACPP představuje více než 85 % z celkové výroby vláknin, papírů, kartonů a lepenek a výrobků z nich v České republice.

Asociace do konce roku 2010 přímo vydávala odborný časopis "Papír a celulóza", který vychází bez přerušení již od roku 1946. Od roku 2011 bylo vydávání časopisu předáno Vydavatelství Svět tisku s.r.o.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz