ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat

 • 10.12.2009

  nové představenstvo a prezident ACPP

  Dne 3. prosince 2009 se konala v hotelu Chvalská Tvrz (Praha 9) již 42. řádná valná hromada Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP).

  celý článek

 • 16.11.2009

  setkání odborníků na Chvalské Tvrzi

  Dne 22. října 2009 se od 14,00 hodin konalo v hotelu Chvalská Tvrz v Horních Počernicích (Praha 9) po zasedání představenstva ACPP další pracovní setkání papírenských odborníků, kterého se tentokrát zúčastnila i řada pozvaných zástupců odborných škol.

  celý článek

 • 13.11.2009

  prohlášení CEPI

  Přední aktéři evropského průmyslu papíru a celulózy v Bruselu během schůzky s evropským komisařem pro podnikání a průmysl Güntherem Verheugenem prezentovali své prohlášení, týkající se konkurenceschopnosti a zaměstnanosti.

  celý článek

 • 13.07.2009

  setkání papírenských odborníků v Čechticích

  Dne 4. června 2009 se v hotelu Zámek Čechtice konalo letošní druhé odborné setkání papírenských odborníků ČR.

  celý článek

 • 01.07.2009

  seminář o certifikaci zpracovatelského řetězce FSC

  Asociace českého papírenského průmyslu a FSC ČR. ve spolupráci s certifikační firmou NEPCon pozvala zástupce zainteresovaných firem na seminář o certifikaci zpracovatelského řetězce (CoC) nazvaný "Jak certifikovat zpracovatelský řetězec FSC CoC". Seminář se konal pod záštitou Konfederace lesnických a dřevařských svazů dne 18. června 2009 v hotelu Myslivna v Brně.

  celý článek

 • 30.04.2009

  stanovisko ACPP k snížení sazby DPH na papírenské výrobky ze sběrového papíru

  Představenstvo Asociace českého papírenského průmyslu projednalo na svém zasedání dne 9. 4. 2009 v Praze návrh Ministerstva životního prostředí ČR na snížení sazby DPH pro výrobky z papíru a lepenky vyrobené ze sběrového papíru a shodlo se na následujícím stanovisku.

  celý článek

 • 30.04.2009

  odmítnutí návrhu nového zákona o odpadech

  Asociace českého papírenského průmyslu podpořila společné prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, ve kterém se nesouhlasí s návrhem nového zákona o odpadech, jež předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR

  celý článek

 • 06.04.2009

  český papírenský průmysl v roce 2008

  Průmysl papíru a celulózy je rozsahem menší, ale přesto významné odvětví s dlouhou tradicí, které má potenciál být perspektivním oborem zpracovatelského průmyslu ČR s dobrou environmentální výkonností. Jeho produkty nacházejí uplatnění ve všech ostatních oborech zpracovatelského průmyslu hlavně ve formě obalů a v polygrafickém odvětví jako základní potiskovaný materiál.

  celý článek

 • 19.03.2009

  European Paper Week

  European Paper Week je považován za jednu z nejdůležitějších akcí papírenského průmyslu. Každoročně tato prestižní záležitost přiláká více než 300 odborných účastníků, kteří využijí této platformy pro diskuzi a debatu nad klíčovými problémy, jež se bezprostředně dotýkají nejen papírenského průmyslu ale i oborů s ním souvisejících.

  celý článek

 • 03.03.2009

  setkání papírenských odborníků k hospodářské situaci v ČR

  Hospodářská situace v ČR se koncem roku 2008 začala vyvíjet směrem, který může přímo ovlivnit také papírenské odvětví. K odborné diskuzi nejen na toto téma pozvala Asociace českého papírenského průmyslu do hotelu Akademie – Naháč vedoucí pracovníky papírenských a dodavatelských firem a to i nečleny ACPP.

  celý článek

 • 11.02.2009

  analýza papírenského odvětví ve vztahu k ekonomické krizi

  Průmysl papíru a celulózy patří k malým, ale významným odvětvím zpracovatelského průmyslu ČR s dobrou environmentální výkonností. Jeho výrobky nacházejí uplatnění ve všech ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu, především ve výrobě obalů a polygrafii.

  celý článek

 • 23.01.2009

  prohlášení k recyklaci sběrového papíru

  Problémy v řadě průmyslových oborů gradující ve 4. čtvrtletí vedly k drastickému snížení potřeby obalových materiálů a ke snížení inzerce v tištěných médiích. Český papírenský průmysl se převážně zabývá výrobou balicích a technických papírů, které z více než 80 % vyváží, proto je dopad velmi citelný.

  celý článek

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz